Kyösti Haukipuro

image

KERAVA-LISÄ SÄILYTETTÄVÄ, OMAISHOIDONTUKEA KEHITETTÄVÄ

Notkahduksista huolimatta hyvinvointi on Suomessa kasvanut. Silti liian moni on väliinputoaja työttömyyden, sairauksien tai muiden syiden vuoksi. Edelisen hallituksen toteuttamat työttömyys-, sairaus- ja äitiyspäivärahan tasokorotukset sekä takuueläke korjasivat tilannetta. Perusturvan taso on kuitenkin edelleen matala, ja järjestelmä on vaikeaselkoinen.

Mielestäni on tärkeää, että

- turvaamme perusetuuksien tason indeksi- ja tasokorotuksin. Kataisen hallituksen päätös jäädyttää lapsilisät nykytasolle on virheellinen.
- perheille on turvattava mahdollisuus valita tilanteeseensa sopivin lasten päivähoitomuoto. Kotihoidontuen Kerava-lisä on säilytettävä.
- omaishoidontukea on parannettava ja yhdenmukaisuuden turvaamiseksi sen maksatus tulee siirtää Kelalle
- yhtenäistämme perusturvaetuuksia selkeyden parantamiseksi. Yksinkertaistamisella saatavaa hyötyä ohjataan sosiaaliturvan ja palvelutason parantamiseen.

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta