Kyösti Haukipuro

image

KERAVAN TYÖPAIKKAOMAVARAISUUTTA NOSTETTAVA

Työ tuo toimeentuloa, turvaa ja iloa. Moni on valitettavasti työtä vailla -  liian paljon nuoria, liian moni liian pitkään. Työllä rakennetaan ihmisten omaa, perheiden ja kansakunnan hyvinvointia. Työttömyys lisää  syrjäytymisen vaaraa.

Mielestäni on tärkeää, että

- nostetaan Keravan työpaikkaomavaraisuutta
- turvataan paikallisen yritystoiminnan edellytykset Keravalla, mm. Kerca-alue tehokkaaseen käyttöön uusien suunnitelmien avulla
- kehitetään kaupungin keskustasta elävärakentamalla uusia asuntoja ja lisäämällä kaupallisia palveluja; yksityiset intressit eivät saa menä kaupunkilaisten yhteisen edun edelle
- panostetaan koulutukseen osaamisen kehittämiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi
- varmistetaan, että kukaan nuori ei putoa kelkasta
- puolustetaan korkeakouluopetuksen säilymistä Keravalla
- huolehditaan myös kaupungin henkilöstön työkyvystä hyvällä johtamisella, asiallisilla työoloilla, toimivalla työterveyshuollolla ja kuntoutuksella - omaa vastuuta unohtamatta
- annetaan työhaluisille ihmisille, myös muille kuin suomalaistaustaisille,  työnteon mahdollisuus

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta