Kyösti Haukipuro

image

PALVELUT ETUSIJALLE

Väestön terveydentila ja hyvinvointi ovat keskimäärin kohentuneet, mutta erot ovat liian suuria. Niillä on selkeä yhteys toimeentulon ja koulutustason eroihin. Heikko toimeentulo altistaa terveysriskeille. Se vähentää mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen ja terveyspalvelujen käyttöön. Koulutustason kohoaminen puolestaan edistää myös terveyttä.

Nämä ovat tärkeitä asioita myös kuntavaaleissa. Siksi

- etusijalle on asetettava palveluiden kehittäminen ja lopetettava vouhotus kuntarakenteista
- on huolehdittava kaikkien kuntalaisten toimeentulosta, viime kädessä toimeentulotuen kautta
- on turvattava tasaveroiset koulutusmahdollisuudet; pienemmille inhimillisen kokoisissa ryhmissä lähikouluissa ja isommille valinnanmahdollisuuksia tarjoten.
- on tuettava erityisopetuksen tarpeessa olevia ja turvattava koulurauha
- on huolehdittava ennalta ehkäisevistä toimista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja lähipalveluista
- erikoissairaanhoito on osa peruspalveluita. Niitä on kehitettävä järkevällä työnjaolla, mihin ei sovi HUS-sairaanhoitopiirin hajoittaminen
- yhteiskunnan on oltava avainroolista näiden palvelujen varmistamisessa

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta