Kyösti Haukipuro
Kyösti Haukipuro

Kiire on suhteellista!

Vaalien jälkeen ( 18.4.2011 ) kirjoittamassani blogissa totesin: “Vaalien jälkeen alkaa kansakunnan arki. Voittajien on syytä astua vastuunkantamisen eturiviin ja lunastaa antamansa lupaukset.”

Nyt olemme jo hyvän aikaa tienneet, että voittajista ei siihen ollut. Mitä virkaa on vaalivoitolla? Mitä miettii äänestäjä, joka tarttui annettuihin lupauksiin?

Toinen joukko - etunenässä sosialidemokraatit - moittivat Kiviniemen hallitusta hidastelusta: “Miksi hallitus ei päätä? Miksi hallitus vain lykkää asiat vaalien jälkeiselle uudelle hallitukselle, vaikka isot ongelmat ovat kaatumassa päälle?”

Nyt voi kysyä, missä se uusi hallitus on!?

Jo tunnustelut kestivät pitkään. Ohjelmakeskustelua on käyty monta vuorokautta, eikä loppua näy. Sdp:n puheenjohtaja Urpilainen on korostanut, että neuvotteluissa ei ole syytä kiirehtiä.

Jälleen kerran voi todeta, että kiire on suhteellista. Ja yhdenlainen takinkäännös tuokin on. Hidastelu sopii myös Vasemmistoliitolle: vanha toimitusministeristö ehtii hoitaa alta pois ikävän Portugal-tukipaketin. Mutta riittääkö sekään? Aika näyttää.

Vastuunkanto on enemmän taito- ja kestävyyslaji kuin herkkua…

23.05.11 klo 17:51 - (1) Kommentit
Jaa |

Kansakunnan arki

Kansanvallan juhla oli eilen. Kansa sai sanoa sanansa ja sanoi sen selvästi. Sen sai Keskusta kokea karvaana tappiona. Kysymyksessä olivat protestivaalit. Lähes kaikki kielteiseksi koettu näyttää kaatuneen Keskustan kontolle.

Tappion pääsyynä lienee raskaan hallitusvastuun kantaminen kahden vaalikauden ajan. Jälkimmäisellä kaudella taantuma johti vaikeuksiin sekä kotimaassa että Euroopan tasolla. Portugalin tilanteen akutisoituminen juuri ennen vaaleja oli varmaan viimeinen “niitti”. Kotimaassa taantuma johti eri verojen ja maksujen korotuksiin, jotka tuntuivat ihmisten arjessa. Niiden syyt unohtuivat.

Tunnustusta ei saatu siitäkään, että taantumasta huolimatta suurtyöttömyys kyettiin estämään. Eikä siitä, että talous on jälleen kasvu-uralla.

Ei toki voi vähätellä edellisten vaalien rahoitukseen liittyneiden epäselvyyksien merkitystä. Ne ovat olleet pitkään suuren julkisen huomion kohteena erityisesti Keskustan osalta. Osin syystä, osin kohtuuttomalta tuntuen. Sitä vain ihmettelen, miksi Sd:n ja kokoomuksen yhtä suurten vaalibudjettien taustat eivät mediaa yhtä lailla kiinnostaneet.

Yleinen kriittisyys heijastui moniin asioihin. Maahanmuutto oli yksi niistä, ja sen vastaisuudella ratsastettiin estottomasti. Ja kun uutisia kuuntelee, tämä taitaa jatkua.

Vaalien jälkeen alkaa kansakunnan arki. Voittajien on syytä astua vastuunkantamisen eturiviin ja lunastaa antamansa lupaukset.

On mielenkiintoista nähdä, millä kokoonpanolla ja ohjelmalla se tehdään. Eilen illalla keskustelin erään kokeneen politiikan toimittajan kanssa. Hän totesi: “Meille toimittajille on tulossa mielenkiintoiset ajat. Uutisista ei ole pulaa.”

Oma tulokseni noudatti Keskustan yleistä menestystä. Se ei ollut ennakkotietojen ja -odotusten mukainen. Kampanjani sisältö oli yhdenmukainen Keskustan linjan kanssa. Korostin vastuunkantamista ja toimimista asialinjalla.

Edelleen olen sitä mieltä, että se on kestävä ja kunniakas tapa toimia. Sille ei vain ollut tässä ajassa ja ilmapiirissä kysyntää ja kaikupohjaa.

Mutta tuloksen mukaan mennään. Jatkan työtä entisissä tehtävissä.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia äänestäjiäni ( sain 1233 ääntä ) sekä aktiivista ja uutteraa tukijoukkoani. Kiitos!

 

 

18.04.11 klo 07:20 - (0) Kommentit
Jaa |

Kansanvallan juhla

Demokratiaa usein jopa halveksutaan. Siitä on nähty valitettavia esimerkkejä myös viime päivinä. Jopa väkivallan uhka on tullut todelliseksi, ja on aiheutettu aineellisia vahinkoja. Tapaukset ovat onneksi yksittäisiä, mutta oireellisia. Niiden tulisi herättää niin poliitikkoja kuin mediaa miettimään, millaisia impulsseja tällaiselle toiminnalle annetaan.

Näidenkin esimerkkien valossa haluan jälleen muistuttaa, että myönteisyydellä saadaan aina enemmän aikaan kuin kielteisyydellä.

Tosiasiaksi jää, että kansanvaltaan perustuva poliittinen järjestelmä on sittenkin paras. Äänioikeus on arvokas asia. Kun jokaisella on vain yksi ääni, se on tasa-arvoa parhaimmillaan. Ja kun äänestys alkaa, vaaliuurnat ovat tyhjiä. Ehdokkaat lähtevät samalta viivalta.

Valituksi tulevat ovat paljon haltijana. Saatu luottamus on velvoittava. On tehtävä parhaansa. On kannettava vastuuta niiden puolesta, joilta sai luottamuksen, mutta myös niiden, jotka olivat äänestäneet toisin tai ei lainkaan. Ja myös niiden, joilla ei enää ollut kykyä käyttää äänioikeutta tai joilla ei sitä vielä ollut. Katseen on oltava tässä päivässä ja tulevaisuudessa.

Ehdokkana oleminen on ollut mielenkiintoinen ja opettava kokemus. Olen tavannut suuren joukon ihmisiä. Keskusteluissa ovat olleet esillä ihmisten erilaisten elämänkokemusten ja elämänkohtaloidenkin laaja kirjo sekä pienemmät ja suuremmat yhteiskunnalliset kysymykset. Keskustelujen lisäksi kysymyksiä ja kommentteja on tullut myös sähköpostin ja netin kautta.

Nämä kaikki ovat olleet haaste omalle tietämykselle, oppimiselle ja kyvylle tarkastella asioita erilaisista näkökulmista. Kiitos näistä kokemuksista ja evästyksistä!

Erilaiset ihmiset erilaisista poliittisista ryhmistä ovat tarjoutuneet kansanvallan “välikappaleiksi”. Tämä on välttämätöntä, jotta kansanvalta saa kasvot ja toteutumiskanavat käytännön päätöksentekoon.

Ennakkoäänestyspäivinä jo hieman yli 30 % kansalaisia käytti äänioikeuttaan. Huomenna on vielä mahdollisuus kantaa oma kortensa kekoon yhteiseksi hyväksi. Mitä useampi tätä oikeutta käyttää, sitä parempi on kansanvallan juhla. Osallistukaa tähän juhlaan!

Kiitokset kaikille teille suurenmoisesta avusta, tuesta ja arvokkaista kokemuksista!

 

 

16.04.11 klo 15:19 - (0) Kommentit
Jaa |

Vaalijuhlan tunnelmia. Video.

Vaalijuhlan tunnelmiin pääset mukaan linkkinä olevan videon kautta.

Vaalijuhla 6.4.2011 kokosi yli 100 ihmistä. Ohjelmassa oli laadukasta musiikkia, Kelan entisen pääjohtajan Jorma Huuhtasen puhe sekä oma puheeni. Ohjelman jälkeen juotiin makoisat kahvit.

Puheeni on julkaistu aiempina päivinä kotisivujen blogeina ( osat 1- 5 ).

Kiitokset juhlan järjestäjille, siinä mukana olleille sekä kaikille kampanjatyöntekijöille avusta ja tuesta!

11.04.11 klo 11:17 - (0) Kommentit
Jaa |

Sovun rakentajana kotona ja maailmalla. Osa 5.

Sopu ja myönteisyys ovat voimavaroja, joita kannattaa vaalia.Tätä käsittelin lopuksi puheessani.

Yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja eheyden edellytys on keskinäinen sopu. Sen eteen on tehty paljon työtä. Vajaa vuosisata sitten eri kansanryhmien välillä oli syvä juopa.

Presidentti Kallio avasi kuuluisassa puheessaan sovun tietä. Hän totesi, että ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Eri yhteiskuntaryhmät ovat sittemmin saaneet yhdessä paljon hyvää aikaan.

Viime aikoina on pyritty lietsomaan tyytymättömyyttä ja kärjistämään ristiriitoja uusista lähtökohdista. Tällainen toimintatapa ei rakenna, vaan rikkoo.

Tämä kannanottoni ei tarkoita, että epäkohdilta pitää sulkea silmät. Päinvastoin. Mutta uskon siihen, että myönteisyydellä saadaan aina enemmän aikaan kuin kielteisyydellä.

Meidän on huolehdittava siitä, että yhteiskunnassa ei ole oikeutetun tyytymättömyyden aiheita. Meidän on huolehdittava, että väestöryhmien väliset erot eivät kärjisty, vaan tasoittuvat. Kyse on taloudellisesta tasa-arvosta, mahdollisuuksien tasa-arvosta ja vielä  laajemmin oikeudenmukaisuudesta. Tässä työssä haluan olla mukana.

Kun Suomi on ehyt, tasapainoinen ja vakaa kansakunta, se voi tarjota apuaan myös muille. Suomella on ansiokkaat perinteet ristiriitojen sovittelijana ja sillanrakentajana maailmalla. Tämä rooli: lääkärin, vaan ei tuomarin, rooli sopii hyvin Suomelle jatkossakin.

Hyvät ystävät!

Kun nyt päästiin jo lääkärin rooliin asti, on hyvä kaartaa puhe loppuun.

Vaalit ovat käynnissä. Tehkäämme työtä ahkerasti. Noin 1½ viikon kuluttua tiedämme, onko kansa antanut tukensa keskustalaiselle vastuunkantamisen politiikalle. Silloin tiedämme myös, onko tällä lääkärillä joku rooli eduskunnassa.

Kiitos teille ja viihtyisää illan jatkoa!

10.04.11 klo 16:43 - (0) Kommentit
Jaa |

Sivu 2 , 8 sivusta  <  1 2 3 4 >  Viimeinen »

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta