Kyösti Haukipuro
Kyösti Haukipuro

Kaavoitus, asuminen ja liikenne kuntoon

Kulutamme yllättävän paljon aikaa liikenteessä. Pääkaupunkiseudullakin työmatka voi olla kymmeniä kilometrejä, ja ruuhkat hidastavat matkantekoa. Odottelu on pois kaikesta muusta ja lisää kustannuksia. Tiestön kunto uhkaa rapautua.

Mielestäni on tärkeää, että

- kehitämme yhdyskuntarakennetta niin, että työ- ja asuinpaikat sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä. Avainasemassa on onnistunut kaavoitus-, maankäyttö- ja asuntopolitiikka, missä tarvitaan kuntien ja valtion yhteistyötä
- Keravan kasvustrategian tulee olla maltillista. Näin hillitsemme asumiskustannusten nousua. Asuntotuotannon tulee olla monipuolista ja erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvaa.
- huolehdimme toimivasta joukkoliikenteestä. Kehitämme myös poikittaisliikennettä
- poistamme liikenteen pullonkaulat raskaan liikenteen keskittymistä ja muista ruuhkapaikoista (esim. Kulloontien ja Alikeravantien sekä vanhan Lahdentien risteysalueet )

24.11.10 klo 20:21 - (0) Kommentit
Jaa |

Kerava-lisä säilytettävä, omaishoidotukea kehitettävä

Notkahduksista huolimatta hyvinvointi on Suomessa kasvanut. Silti liian moni on väliinputoaja työttömyyden, sairauksien tai muiden syiden vuoksi. Edelllisen hallituksen toteuttamat työttömyys-, sairaus- ja äitiyspäivärahan tasokorotukset sekä takuueläke korjasivat tilannetta. Perusturvan taso on kuitenkin edelleen matala, ja järjestelmä on vaikeaselkoinen.

Mielestäni on tärkeää, että

- turvaamme perusetuuksien tason indeksi- ja tasokorotuksin. Kataisen hallituksen päätös jäädyttää lapsilisät nykytasolle on virheellinen.
- perheille on turvattava mahdollisuus valita tilanteeseensa sopivin lasten päivähoitomuoto. Kotihoidontuen Kerava-lisä on säilytettävä.
- omaishoidontukea on parannettava ja yhdenmukaisuuden turvaamiseksi sen maksatus tulee siirtää Kelalle
- yhtenäistämme perusturvaetuuksia selkeyden parantamiseksi. Yksinkertaistamisella saatavaa hyötyä tulee ohjata sosiaaliturvan ja palvelutason parantamiseen

24.11.10 klo 20:20 - (0) Kommentit
Jaa |

Keravan työpaikkaomavaraisuutta nostettava

Työ tuo toimeentuloa, turvaa ja iloa. Moni on valitettavasti työtä vailla -  liian paljon nuoria, liian moni liian pitkään. Työllä rakennetaan ihmisten omaa, perheiden ja kansakunnan hyvinvointia. Työttömyys lisää  syrjäytymisen vaaraa.

Mielestäni on tärkeää, että

- nostetaan Keravan työpaikkaomavaraisuutta
- turvataan paikallisen yritystoiminnan edellytykset Keravalla; mm. Kerca-alue tehokkaaseen käyttöön uusien suunnitelmien avulla
- kehitetään kaupungin keskustasta elävä rakentamalla uusia asuntoja ja lisäämällä kaupallisia palveluja; yksityiset intressit eivät saa mennä kaupunkilaisten edun edelle
- panostetaan koulutukseen osaamisen kehittämiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi
- varmistetaan, että kukaan nuori ei putoa kelkasta
- puolustetaan korkekouluopetuksen säilyttämistä Keravalla
- huolehditaan myös kaupungin henkilöstön työkyvystä hyvällä johtamisella, asiallisilla työoloilla, toimivalla työterveyshuollolla ja kuntoutuksella - omaa vastuuta unohtamatta
- annetaan työhaluisille ihmisille, myös muille kuin suomalaistaustaisille,  työnteon mahdollisuus

24.11.10 klo 20:19 - (0) Kommentit
Jaa |

Enemmän tasa-arvoa, enemmän hyvinvointia

Väestön terveydentila ja hyvinvointi ovat keskimäärin kohentuneet, mutta erot ovat liian suuria. Niillä on selkeä yhteys toimeentulon ja koulutustason eroihin. Heikko toimeentulo altistaa terveysriskeille. Se vähentää mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen ja terveyspalvelujen käyttöön. Koulutustason kohoaminen puolestaan edistää myös terveyttä.

Mielestäni on tärkeää, että

- huolehdimme kaikkien väestöryhmien riittävästä toimeentulosta
- huolehdimme tasaveroisista koulutusmahdollisuuksista varallisuudesta riippumatta
- tuemme erityisopetuksen tarpeessa olevia ja turvaamme koulurauhan
- huolehdimme ennalta ehkäisevistä toimista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja lähipalveluista
- takaamme järkevällä työnjaolla erikoissairaanhoidon palvelut kaikkialla maassa
- huolehdimme yhteiskunnan avainroolissa näiden palvelujen varmistamisessa

24.11.10 klo 19:53 - (0) Kommentit
Jaa |

Sivu 8 , 8 sivusta « Ensimmäinen  <  6 7 8

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta