Kyösti Haukipuro
Kyösti Haukipuro

Välihuuto!

Pakko laittaa tähän puheen teemojen väliin “välihuuto”, joka on ihmetykseni median toiminnasta - ja jälleen kerran osoitus sen vallasta!

Aamun Hesarissa, sivu A6, oli toimittajan ihmeellinen tulkinta tavoitteistani ja sanomisistani. Jutun mukaan vakaa ajatukseni olisi Paavo Väyrysen tiputtaminen eduskunnasta ja ns. sitaatti: “Jospa tässä joutuu olemaan se historian tekijä.”


Kumpikaan noista ei pidä paikkaansa!


Toimittajan spekulaatioon, että gallupin mukaan saattaisin pudottaa Paavon eduskunnasta, totesin vain, että “no, olisihan se historiallista”.


Teen työtä Keskustan tavoitteiden ja vaalivoiton puolesta. Sitä olen tehnyt lukuisissa tilaisuuksissa yhdessä Paavon ja muiden ehdokkaiden kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin.

Omat tavoitteeni ovat esillä mm. näillä kotisivuilla.

Kansalaiset ratkaisevat, ketkä tulevat valituiksi.

10.04.11 klo 05:23 - (0) Kommentit
Jaa |

Sivistystä vaalien, perusarvoihin tukeutuen. Osa 4.

Hyvä tulevaisuus rakentuu sivistyksen ja perusarvojen varaan ( puheen 4. osa ).

Perustamisestaan lähtien keskustalainen kansanliike on ollut sivistysliike. Sen juuret ovat suomalaisessa maaperässä ja perinteissä, mutta se on ollut avoin uuden oppimiselle ja omaksumiselle.

On ollut tärkeää, että opintie on voinut avautua heillekin, joiden taloudelliset lähtökohdat ovat vaatimattomat. Mahdollisuuksien tasa-arvo on edelleen meille tärkeää. Pidämme kiinni maksuttomasta perus- ja keskiasteen koulutuksesta. Koulun tulee tarjota mielekäs etenemisreitti niin teoreettisten kuin taito- ja taideineiden parissa – omien taipumusten ja vahvuuksien mukaisesti.

Sivistysperinteellämme on suomalaiset, mutta myös eurooppalaiset juuret. Tässä tilaisuudessa kuulemme sekä suomalaista klassista musiikkia ja kansanlaulua että eurooppalaisten mestareiden tuotantoa.

Olemme osa Eurooppaa historiallisin sidoksin. Olemme monin eri sidoksin sitä nyt. Olemme sitä tulevaisuudessa. Eristäytyminen olisi väärää politiikkaa. Sitäkin politiikkaa on kansalle viime aikoina tarjottu.

Elämme globaalissa, avoimessa maailmassa. Kohtaamme eri kulttuureja. Niiden vaikutus heijastuu aikaamme ja elämäämme. Se ei silti tarkoita, että luopuisimme kaikesta omastamme. Yksi arvokas perintömme ovat henkiset ja hengelliset perusarvot. Minulle se tarkoittaa elämää ja toimimista näiden pohjalta – mutta se ei tarkoita elämöimistä niillä.

Mielestäni on puolustettava esimerkiksi sitä, että kouluissamme edelleen lauletaan keväisin Suvivirsi, mutta siihen osallistumisesta on myös oltava oikeus kieltäytyä. Lainaan viisaita sanoja: ”kohtele toisia niin kuin toivot itseäsi kohdeltavan”.

09.04.11 klo 14:40 - (0) Kommentit
Jaa |

Tasa-arvoa ja kasvurauhaa. Osa 3.

Puheeni kolmannessa osiossa puhuin tasa-arvosta, lapsista ja nuorista.

Kun puhutaan työstä, on puhuttava myös muusta kuin ansiotyöstä. Sitä tehdään kolmannella sektorilla, mutta erityisesti kodeissa. Yksi esimerkki ovat omaishoitajat. He tarvitsevat enemmän tukea työhönsä, mm. riittävästi vapaapäiviä. Omaishoidontuen perusteet tulee yhtenäistää ja sen maksatus siirtää Kelalle.

Lapsiperheissä tehdään valtavasti työtä lasten ja nuorten hyväksi. Keskusta on aina tukenut perheiden valinnanmahdollisuuksia lasten hoidon järjestämisessä. Näin teemme jatkossakin.

Konkreettinen kehittämiskohde on palauttaa lapsiperheiden kotiapu, joka on viime vuosina näivettynyt. Tämä on mitä parhainta ennaltaehkäisevää sosiaali- ja perhetyötä.

Nämä ovat eräitä esimerkkejä siitä, mitä Keskusta tarkoittaa korostaessaan tasa-arvoa.

Nykyaika on kiireinen ja vaatimusten täyttämä. Niitä asettaa työelämä, mutta usein se ulottuu myös harrastuksiin. Lapset ja nuoret jäävät helposti vaille kaipaamaansa huomiota ja turvallisuutta. Siitä johtuvaa oireilua on hälyttävän paljon.

Olkoon yhteinen tavoitteemme, että lapsille ja nuorille taataan kasvurauha: mahdollisuus olla lapsena lapsi ja nuorena nuori ilman liian suuria itsenäistymisen ja aikuistumisen paineita.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus toteuttaa itseään – ei miten ja mitä tahansa, vaan sovituissa turvallisissa rajoissa. Kuten aikuiset, hekin ovat erilaisia. Varsinkin pojille liikunta on hyvä keino toteuttaa itseään ja saada onnistumisen elämyksiä. Siksi me pojat eilenkin pelasimme kunnon sählymatsin. Oli kiva rynnistää!

08.04.11 klo 16:12 - (0) Kommentit
Jaa |

Työllä maata rakennetaan. Osa 2.

Vaalijuhlan puheeni toinen osa käsitteli työn merkitystä. Työllä maata rakennetaan.

Suomea on rakennettu työllä. Nautimme aiempien sukupolvien työn hedelmistä. Suunta on – tilapäisistä notkahduksista huolimatta – ollut eteenpäin ja ylöspäin.

On edelleen tärkeää se, että yrittämiselle ja työn tekemiselle annetaan niille kuuluva arvo ja mahdollisuudet. Yhteinen kakku on tehtävä, jotta sitä voi jakaa. Kansakunta vaurastuu viennistä saatavista tuloista. Siksi maamme ja sen yritysten kilpailukyvystä on huolehdittava.

Perinteiset toimialat ovat edelleen taloutemme runkona, mutta on etsittävä myös uusia kasvualoja. Tällainen voi olla esimerkiksi ympäristöteknologia ja muut korkeaan osaamiseen perustuvat alat.

Yhtä olennaista on kotimarkkinasektorilla toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Niillä on ratkaiseva merkitys työllistäjinä, olivatpa ne tuotannollisia tai palveluyrityksiä. Verotusta koskevat ratkaisut ovat näiden osalta avainasemassa – asia, joka varmasti on esillä hallitusneuvotteluissa. Tärkeää on huolehtia myös yrittäjistä, heidän jaksamisestaan.

Usein asetetaan vastakkain julkiset ja yksityiset palvelut. Itse näen nämä toimijat kumppaneina, joilla on omat roolinsa. Elämme työnjaon yhteiskunnassa.

Julkisella sektorilla on monia tärkeitä koko yhteiskunnan perusrakenteisiin liittyviä tehtäviä: maanpuolustus, poliisi, pelastustoimi ja muut viranomaistehtävät sekä pääosin koulutus, terveydenhuolto, liikenneverkko ja muut vastaavat perustoiminnot.
 
Muistammeko aina, mitä kaikkea hyvää saamme yhteisillä verovaroilla, kun esillä pidetään vain puutteita?

Suomessa myös yksityisellä palvelusektorilla on tilaa toimia julkisia palveluja täydentäen ja aloilla, joilla julkisen sektorin rooli on pieni. Monipuolinen, luova yrittäjyys on yksi tukipylväistämme.

Arvostakaamme rehellistä yrittämistä käyttämällä heidän tarjoamiaan palveluja. Harmaa talous on saatava kuriin riittävän järein lainsäädännön ja valvonnan keinoin.

07.04.11 klo 17:13 - (1) Kommentit
Jaa |

Eheä, yhtenäinen kansakunta. Osa 1.

Vaalijuhla (6.4.2011) kokosi Keravalle yli 100 ihmistä kuulemaan asiaa ja laadukasta musiikkia. Seuraavassa on ote puheeni alkupuolelta. Olkoon se osa 1. Pysy kanavalla seuraavina päivinä.


Miksi olen ehdokkaana näissä vaaleissa? Jos alusta lähdettäisiin, se olisi varmaan pitkä tarina. Olen ollut yhteisissä asioissa mukana ”melkein aina”. Ehdokkuus sopii siihen jatkumoon, mutta ei riitä syyksi.

Ehdolle asettuminen ei ollut hetken mielijohde, vaan pitkän pohdinnan tulos. Siihen vaikutti ystävien rohkaisun ohella ratkaisevasti se, että tärkeät periaatteet olivat jääneet ja jäämässä politiikassa sivurooliin – elleivät peräti taka-alalle.

Mielestäni on väärää kehitystä, jos etusijan saa pinnallinen lööppijulkisuus tai populismi, joka tarjoaa yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin, vaikeisiin asioihin.

En kulje virran mukana. Olen vaihtoehto. Olen vaihtoehto sellaisille ihmisille, jotka näkevät, että politiikan ydin edelleen on yhteisten asioiden hoitaminen ihmisten ja kansakunnan parhaaksi.

Millaisista lähtökohdista haluan toimia ehdokkaana ja kansanedustajana?

Kiteytän keskeiset asiat otsikon ”Kansankunnan eheyden vaaliminen” alle. Kansakunta – Suomi – on eheä, kun sen peruspilareina ovat:
- työn ja työnteon arvostaminen
- tasa-arvosta huolehtiminen
- sivistyksen vaaliminen
- perusarvoihin tukeutuminen ja
- sovun rakentaminen

06.04.11 klo 18:48 - (0) Kommentit
Jaa |

Sivu 3 , 8 sivusta  <  1 2 3 4 5 >  Viimeinen »

BLOGI


Syötteet rss

LIITY TUKIJOUKKOIHIN


Haluan liittyä Kyöstin tukijoukkoihin
Nimi

Puhelin

Sähköposti


 
Kyösti Haukipuro | Puh. 040 728 3424 | kyosti.haukipuro@kolumbus.fi

Keskusta